Jarosław Zagórowski o komunikacji w JSW SA

Kiedy w firmie pracuje tysiące osób, przed liderem stoi prawdziwe wyzwanie: skutecznie komunikować się z załogą. Jakich narzędzi używać? Jak budować porozumienie ze związkami zawodowymi i jak nie dać się wciągnąć w komunikację nasyconą populistycznymi hasłami? O tym jak lider komunikuje się z firmą i to w warunkach szczegółnych, rozmawiam z Jarosławem Zagórowskim, byłym prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Całą rozmowę możecie Państwo przeczytać w mojej drugiej książce "Rekiny biznesu w mediach. Sztuka tworzenia profilu publicznego", która właśnie trafiła do księgarń. W książce biorą udział: Henryka Bochniarz, Irena Eris, Joanna Przetakiewicz, Rafał Bauer, Jacek Santorski, Rafał Brzoska, Jarosław Zagórowski i Piotr Voelkel.

Bardzo zależało mi na tym, aby w książce pojawił się menedżer, który ma na swoim koncie niebywałe doświadczenie w komunikacji z tak trudną grupą, jaką są związki zawodowe. Czułam, że takiego rozmówcę znajdę u siebie, czyli na Śląsku. Wybór padł na menedżera, który przez lata kierował spółką w sektorze węglowym, gdzie ludzie przywiązani są przez lata do komunikacji przypominającej wojsko i poligon.


- Menedżer musi mówić prawdę, bo z tej prawdy w przeciwieństwie do liderów związkowych jest rozliczany. Odszedłem ze spółki, ponieważ jako menedżer nie mogłem kłamać i głosić populistycznych haseł, tak jak robią to związkowcy - mówi Jarosław Zagórowski.


Jak podkreśla Zagórowski każdy prezes w kontakcie z pracownikami pokazuje swoją menedżerską klasę, a wykorzystywanie do tego mediów, zwłaszcza w bardzo dużych organizacjach, bywa kluczowe. Jako doświadczony menedżer, obecny prezes Huty Bankowej, opowiada jak budował komunikację w spółce, gdzie upatruje jej największe atuty i jak komunikacja wewnątrz spółki przełożyła się na jej rynkowy i wizerunkowy sukces. Mało który prezes spółki węglowej jest przygotowany do takiej roli. Mało który w tej branży lider przygotowuje się do budowania relacji, a przecież przed każdym spotkaniem, zarówno face to face z załogą, liderami związkowymi, jak i do dyskusji medialnych, prezesi muszą się przygotowywać. To na co zwraca uwagę Zagórowski – którego z pełnym przekonaniem pokazuję jako przykład jednego z najsprawniejszych w tej branży - to o wiele trudniejsza pozycja lidera biznesowego. Związkowiec może odwoływać się do najbardziej populistycznych haseł i manipulacji, menedżer musi eksponować fachową wiedzę i sposobem jej przedstawiania zaskarbiać sobie zaufanie społeczne. W rozdziale, w którym rozmawiam z Zagórowskim, staram się pokazać biznesowym liderom, że kluczowe są solidne godziny treningu komunikacji poprzez debatę, dyskusję, czy wywiad telewizyjny. Prezes nieświadomy tego, że musi mieć swój główny przekaz, wizję, którą objaśnia w prosty, obrazowy sposób, zawsze przegra, nawet wtedy, kiedy ma talent do zarządzania.

Zagórowski jaki wieloletni lider JSW dokonuje ważnych podsumowań i udziela cennych lekcji. - Lider powinien dużo czasu poświęcić na spotkania. Przyznaję, że czasami zdarzało się tak, że musieliśmy szybko podjąć decyzję i nie rozmawialiśmy ze stroną społeczną – przyznaję to otwarcie. Dziś wiem, że jest to jeden z podstawowych błędów. Kiedy dochodzi do spotkania człowieka z człowiekiem i obydwoje są na bardzo skrajnych spolaryzowanych pozycjach, to właśnie przez rozmowę są w stanie, troszeczkę z tych skrajnych pozycji zbliżyć się do środka.

Rozmowa porusza wiele wątków, które zainteresują także samą branżę przemysłową, a także liderów związków zawodowych. Dlaczego w relacjach ze związkami zawodowymi nigdy nie działa zasada wzajemności? Dlaczego w przekazach medialnych zawsze wygrywają związkowcy? Dlaczego górnicy jako grupa zawodowa potrzebują odbudowania wizerunku? Dlaczego mówiąc do górników nie można czytać z kartki? I wreszcie dlaczego Piotr Duda boi się utraty stanowiska?

Rozmowa porusza także bardzo newralgiczny temat lobbingu. Zagórowski uznaje lobbing za bardzo ważny element komunikacji w biznesie, a jego zdaniem lobbing szczególnie ważny jest na etapie powstawania różnych strategii.

– Lobbowanie za swoimi sprawami jest rzeczą oczywistą, z tym że – i to chciałbym bardzo mocno podkreślić – dzieje się to na etapie powstawania różnego rodzaju strategii. Po takich dyskusjach w Brukseli urzędnicy wypracowują strategię , która ponownie podlega opiniowaniu. Dopiero potem powstaje dyrektywa i na tym kończy się proces. A zatem lobbing odbywa się na etapie tworzenia koncepcji strategii. W Polsce wygląda to skrajnie inaczej, ale może dlatego, że mamy z lobbingiem do czynienia wtedy, kiedy prawo jest już napisane, a my chcemy je zmienić. Lobbing stał się negatywny, bo kojarzy się ze zmianą prawo podyktowaną czyimś, konkretnym interesem.

Zdaniem Zagórowskiego komunikacja w spółce to podstawa, bez niej nie da się zrealizować żadnej wizji. 90 proc. strategii biznesowej to skuteczna komunikacja lidera spółki – tak uważa Rafał Brzoska, prezes grupy Integer.pl. Zdaniem Piotra Voelkela, lidera Grupy Kapitałowej VOX – każdy kto zarządza milionami jest w jakimś sensie na scenie i musi znać tajniki poruszania się po niej, i to bez względu czy ogląda go 5 czy 1000 osób.

Komunikacja to klucz udanych fuzji, przejęć, kryzysów, ale i wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów. W książce znajdziecie Państwo 9 elitarnych lekcji, które mają wyedukować lidera w tym obszarze.


Trwa ładowanie komentarzy...